Centrum

Vigilant

Vigilantie

is een maat voor de organisatiegraad van het aanpassingsvermogen en voor het efficiënt functioneren van het individu.

(Dr. Henry Head)

Vigilantie

is voor het eerst gedefinieerd door de Londense neuroloog Sir Henry Head in 1923 in een neurologische betekenis als 'de globale paraatheid van het centrale zenuwstelsel om aangepast en efficiënt te reageren op externe of interne prikkels'.

... anno 2013

De oorspronkelijke definitie van vigilantie bleek wat vaag en onspecifiek en is door de jaren heen geëvolueerd en gekwantificeerd in termen van meetbaarheid en testbaarheid. Het volgende artikel van Dr. Van den Bergh (pdf document) geeft een duidelijke samenvatting van het begrip vigilantie zoals het zich ontwikkeld heeft in de loop de jaren en hoe dit gerelateerd is aan AD/HD: Centrum Vigilant: What's in a name ?