Centrum

Vigilant

Vigilantie

is een maat voor de organisatiegraad van het aanpassingsvermogen en voor het efficiënt functioneren van het individu.

(Dr. Henry Head)

Centrum Vigilant

  Staatsbaan 39
  3210 Lubbeek
  016 / 22.31.87


Centrum voor diagnose, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met AD/HD, AutismeSpectrumStoornis(ASS), leerstoornissen (en aanverwante problemen).


Nieuws en Agenda


Vacature(s)

Centrum Vigilant heeft 2 vacatures (2 deeltijdse of 1 voltijdse functie) voor uitbreiding van ons multidisciplinair team.  Beiden op zelfstandige basis.

- 1 Master in de Psychologie en/of Orthopedagogie voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen.   Expertise in ASS en/of ADHD is vereist.
- 1 Master in de Psychologie en/of Orthopedagogie voor begeleiding van kinderen. 

Contactpersoon: Annick Vanbeveren - annickvanbeveren@centrumvigilant.be

Te koop : Het boek "Neurofeedback and Self-Regulation in ADHD (2nd edition)" (uitgave 31 Jan 2017)

Dit boek van Dr. Werner Van den Bergh is in deze 2de editie grondig herwerkt en aangevuld met de meest recente wetenschappelijke informatie op dit gebied. Het beslaat meer dan 350 pagina's en bevat talrijke (120+) illustraties, waarvan meerdere in kleur.
Het boek kan besteld worden via bovenstaande link.